BIO ENERGIA

BIOENERGIA SLOVAKIA, s.r.o.
je spoločnosť zaoberajúca sa ponúkaním výrobkov a služieb v oblasti obnoviteľných zdrojov energie ako sú: slnečná energia, vietor, biomasa, geotermálne zdroje, malé vodné zdroje a oceány, biopalivá a vodík získavaný z obnoviteľných zdrojov.

Úvod

BIOENERGIA SLOVAKIA, s.r.o.Popri technických zmenách sa v poslednom období pozornosť upriamila na hľadanie nových alternatívnych, najmä obnoviteľných zdrojov palív a energie, pretože až 90 percent energetických zdrojov (ropa, zemný plyn, uhlie) sú neobnoviteľné fosílne palivá.

Obnoviteľné zdroje energie... Fenomén, ktorý v poslednom období na seba upriamil nevídanú pozornosť!

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) definuje obnoviteľné zdroje energie nasledovne: zdroje neustále sa doplňujúcej energie, ktorá má rôzne formy, je priamo alebo nepriamo čerpaná zo Slnka alebo z tepla generovaného hlboko vo vnútri Zeme. Táto definícia zahŕňa energiu produkovanú zo:

Keďže táto oblasť je v súčasnosti vysoko aktuálna a v spoločnosti BIOENERGIA SLOVAKIA, s.r.o. predpokladáme, že v budúcnosti tomu inak nebude, rozhodli sme sa v tejto oblasti podnikania vybudovať síce menšiu, no prosperujúcu obchodnú spoločnosť. Cesta, ktorá nás dovedie k tomuto cieľu bude určite zložitá a náročná, no naše doterajšie skúsenosti z medzinárodného obchodu by nám mali dopomôcť k splneniu tohto cieľa.