BIO ENERGIA

BIOENERGIA SLOVAKIA, s.r.o.
je spoločnosť zaoberajúca sa ponúkaním výrobkov a služieb v oblasti obnoviteľných zdrojov energie ako sú: slnečná energia, vietor, biomasa, geotermálne zdroje, malé vodné zdroje a oceány, biopalivá a vodík získavaný z obnoviteľných zdrojov.

Služby

SlužbyOblasť obnoviteľných zdrojov energie patrí k absolútnym prioritám činnosti našej spoločnosti. V tejto oblasti zameriava spoločnosť svoju činnosť najmä na:
V poslednom období spoločnosť rozvíja svoju činnosť o oblasť fotovoltiky (technológie vyrábajúce elektrickú energiu zo slnečného žiarenia). V tejto oblasti úzko spolupracujeme s poprednými výrobcami z Rakúska a Nemecka.

Svoje aktivity zameriavame tiež na realizáciu obchodu s nerastnými surovinami a rôznymi komoditami z Ukrajiny, Ruska a krajín bývalých štátov SNŠ do krajín EU. Naše skúsenosti a profesionálnu prácu v tejto oblasti formou poskytnutých služieb využívajú významné spoločnosti, ktoré pôsobia najmä v oblasti energetiky a medzinárodného obchodu.