BIO ENERGIA

BIOENERGIA SLOVAKIA, s.r.o.
je spoločnosť zaoberajúca sa ponúkaním výrobkov a služieb v oblasti obnoviteľných zdrojov energie ako sú: slnečná energia, vietor, biomasa, geotermálne zdroje, malé vodné zdroje a oceány, biopalivá a vodík získavaný z obnoviteľných zdrojov.

Všeobecné vyhlásenia

BIOENERGIA SLOVAKIA, s.r.o.Prezeraním internetovej stránky BIOENERGIA SLOVAKIA, s.r.o. súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti BIOENERGIA SLOVAKIA, s.r.o.. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. BIOENERGIA SLOVAKIA, s.r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

BIOENERGIA SLOVAKIA, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve BIOENERGIA SLOVAKIA, s.r.o. alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou BIOENERGIA SLOVAKIA, s.r.o.. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom BIOENERGIA SLOVAKIA, s.r.o..

Všetky osobné údaje získava BIOENERGIA SLOVAKIA, s.r.o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.