BIO ENERGIA

BIOENERGIA SLOVAKIA, s.r.o.
je spoločnosť zaoberajúca sa ponúkaním výrobkov a služieb v oblasti obnoviteľných zdrojov energie ako sú: slnečná energia, vietor, biomasa, geotermálne zdroje, malé vodné zdroje a oceány, biopalivá a vodík získavaný z obnoviteľných zdrojov.

Profil

BioenergiaSpoločnosť BIOENERGIA SLOVAKIA, s.r.o. bola založená v roku 2006 za účelom výkonu podnikateľskej činnosti. Od svojho založenia sa profiluje ako obchodná spoločnosť so zameraním na podnikanie v oblasti medzinárodného obchodu s nerastnými surovinami na trhoch strednej a východnej Európy a v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

V uvedenej oblasti vidí naša spoločnosť veľký potenciál a preto spolupracujeme s externými odborníkmi a partnerskými spoločnosťami, ktorých odborné poradenstvo využívame pri tejto našej prioritnej podnikateľskej aktivite.

Úspech spoločnosti sa zakladá na hodnotách, ktorými každý deň spoločnosť žije. Ide o princípy, ktoré zdôrazňujú jej vzťahy k zákazníkom, partnerom a dodávateľom.

Vo svojej činnosti podporujeme svojich partnerov a zachovávame všetky pravidlá etického obchodovania.

Od samého začiatku existencie spoločnosti BIOENERGIA SLOVAKIA, s.r.o., sme sa zamerali na získanie kvalitného know-how a vybudovanie dlhodobých partnerských vzťahov so stabilnými spoločnosťami.